Historie

Fischerovy chalupy se nachází na jedné z mnoha lesních křižovatek Jižních Čech. Protíná se zde cesta České Velenice (Gmünd) – Nové Hrady a vedlejší silnice z Žofiny Huti do Höhenbergu.

Již od sedmnáctého století zde stávala myslivna fürstenberských hrabat s hrdým názvem Fischerhäuser a trofejí krásného jelena na štítě. Po historickém okleštění jejich panství zde „natruc“ vznikla výstavní v té tobě velmi moderní lesovna s chladnicí, semenářským podnikem, přilehlými hospodářskými budovami, bytem pro rodinu kočího a zejména pro rodinu hajného pana Rambouska. Jak krásný a idylický „zelený čas“ tady asi byl…

Historická mapa

Tento stav trval v podstatě až do konce druhé světové války. Chvilku po ní totiž vlastnictví komplexu přechází na stát, dva roky zde úřaduje četnictvo, rodina Rambouskova a ostatní odchází a lesnictví zde končí. Přicházejí sem z „Jiter“ (lokalita mezi Žofinou Hutí a Novou Vsí nad Lužnicí) pohraničníci.

Vojáci se zde zabydlují, hranice se „utužuje“, vzniká potřeba dalších ubytovacích prostor. Proto se přistavuje druhé křídlo k původní lesovně. Za ním následuje výstavba protějšího dvojdomku – pro důstojníky. Mezitím však mizí zhruba 4 – 5 domků starousedlíků. Jako důvod je uvedena přehlednost pásu od roty k hranici. Ale dům pěkně „počesku“ Fišerky (bez háčku, v té době by to asi neprošlo) žije dál a prožívá v něm část svého života mnoho mladých mužů. Zažívají hezké i krušné chvíle než odcházejí do civilu, aby je vystřídali jejich „bažanti“. A mnozí se sem po létech pro kousek vzpomínek vracejí (více na www.vojensko.cz).

Dalším zlomem je v roce 1989 sametová revoluce. Vojenská činnost pozbyla svého významu a důležitosti, objekt se vyklízí a v roce 1992 jej poslední voják zamyká.

Pak následovalo zřejmě nejsmutnější období Fischerhäuseru – chátrání a postupné vykrádání. Až na dva roky, kdy rádoby nájemník zde provozoval mysliveckou restauraci degradace pokračovala. Krádeže hliníkových střech byly snad tím nejmarkantnějším dokladem. Budovy byly poničené, vykradené, zdevastované zčásti i bezdomovci. Okolí bylo zarostlé tak, že les souvisle pokračoval až k budově, štítová zeď byla prasklá, protože i střecha na hlavní budově už se začala „rozebírat“ a nenápadně přemisťovat do Sběrných surovin. Konec (snad už opravdový) těmto procesům nastal v roce 2002, kdy tento soubor objektů Fischerovy chalupy toto kupuje společnost Achát-ČR, s.r.o., která zde začíná sídlit, pracovat a přejmenovává se po této lokalitě na Fischerovy chalupy s.r.o.

Po nezbytných opravách je zde otevřeno rychlé občerstvení pod slunečníky, ovšem kvůli bezpečnosti „za plotem“. Po mnoha dalších zásazích uvnitř i venku je v roce 2011 už funkční restaurační kuchyně, hospůdka i s přilehlou terasou. V roce 2014 odzkoušeno ubytování penzionu. A dál? Uvidíme…

TOPlist